Eesti Hobikrossiklubi

Covid kriis ja läbirääkimised

Kuna Eesti Vabariigis on kehtestatud ranged piirangud siis on 11.aprillil toimuma pidanud “Eesti Liivakuningas 2021” on üle viidud EHKK karikasarja viimasele, oktoobrikuu etapile. EHKK karikasarja avavõistlus lükkub praegusel hetkel Mai kuusse, kuid täiendame teavet vastavalt laekuvale informatsioonile ürituste võimalikusest. Seega jääb veidi rohkem aega kevadet nautida ning toome alljärgnevalt ära kohaliku motokrossi talviste läbirääkimiste sisu.

Käesoleva aasta alguses sai kokku lepitud EMF juhatuse, EHKK ja KQK esindajate vahel, et teeme koos avaliku ühisavalduse läbirääkimiste käigust. Siiski on ilmenud fakt, kus dokumendi ühepoolne ja lühikeseks kärbitud variant saadeti salaja vaid liikmesklubidele. Läbirääkimiste käigust ei ilmunud ka lubatud protokolle, kus olid märgitud mõlema poole ettepanekud. Küll aga õnnestus krossikomisjoniga kooskõlastada suvine võistluskalender. Siinkohal toome ära pikema versiooni toimunud koosolekute sisust.

Eelneval, 2020 aasta algupoolel kontakteerusid KQK ja EHKK esindajad EMF juhatusega, et luua mingisugune koostöövorm. Kui lühidalt kokku võtta, olid tol korral pakkumisteks EHKK ja KQK karikasarjadele hobilitsentside kehtestamine, kohtunike koolitamine EMF programmis või olemasolevate kohtunike palkamine. Tingimused, millega nii EHKK kui KQK karikasarja esindajad nõustusid tol hetkel, kuid hiljem oma juhatuse pakkumist EMF nõukogu siiski ei allkirjastanud.

Oktoober 2020 tõi osapooled taas läbirääkimiste laua taha ning EMF juhatuse poolt esitatud uus koostöö nägemus oli järgmine:

1. EHKK ja KQK registreerimine ning võistlustingimuste kolimine EMF-i kodulehele ja sarjade olemasolevate kodulehtede muutmine nö infolehtedeks või sulgemine. Sellega kaoks EHKK ja KQK identiteet konkreetse sarjana. Kuna meie tänased sponsorid, võistlejad ja mõttekaaslased toetavad siiski konkreetset karikasarja, siis oleks see kaotuseks kohalikule motospordile.

2. Litsentside kehtestamine – see tähendanuks ühekordse litsentsi tasu lisandumist võistleja osavõtutasule, kellel puudub hooajaline EMF litsents.

3. Ajavõtuteenuse rentimine EMF-lt – kuna teenust ei pakutud sel hetkel konkurentsivõimelise hinnaga ja kehtestatav litsents tõstnuks juba niigi hinnaskaalat, siis ei näinud me võimalust nii suurteks kulude suurendamiseks ühe aasta jooksul. Lisaks tekib korraldajale ka kohustus saades riigi või omavalitsuse toetusi, võtta pakkumised parima hinnaga teenusepakkuja leidmiseks. Antud teenusepakkujaid on Eestis juba rohkem kui üks, samuti opereerib ajavõtuteenusega eraldiseisev OÜ ka EMF võistlustel. Loogiliselt võttes ei tohiks kellegil olla midagi konkureeriva ja kvaliteetse ajavõtuteenuse pakkuja vastu.

4. Ka võistlusklasside formeeringutest jäi osapooltele erinev arusaam, siis ilmselgelt kahe sarja ühendamine mingit arengut otseselt poleks pakkunud. Tänases süsteemis võime julgelt öelda, et on olemas koht uustulnukatele, eluaegsetele harrastajatele ja samuti edasipürgivatele sportlastele. Aastatega oleme näinud, kuidas paljud uustulnukad lähevad jõudu katsuma EKV/EMV võistlustele, mis toob reaalselt ka raha EMF võistluste korraldajaile.

Eelnevale lisaks on otsustanud EMF nõukogu jätkata ka liikmesklubide radade kasutuse piiramist. Kui sügisel EHKK ja KQK kutsuti läbirääkimiste laua taha, siis suusõnaline lubadus oli, et sellised piirangud on tühistatud. Samas EHKK ja KQK karikasarjade poolt vaadatuna pole krossiradadel, kus niigi mitmeid võistlusi aastas toimub põhjust oma üritust veel lisaks viia. Käesoleval kevadel astuti aga samm edasi ja asuti takistama ka üldkasutataval krossirajal laste ja noorte karikavõistluste korraldamist omaenda liikmesklubi poolt. Kas selline suhtumine on aluseks koostöö leidmisele erinevate osapoolte vahel ja spordiliidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks? Siinkohal meenutaks mõningaid põhikirja punkte:

MTÜ EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mitetulundusühingu Eest Mootorrataspordi Föderatsioon (EMF) on avalikes huvides mitetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud mootorrataspordi, mootorkelguspordi, motomatkamise ja quadracing’u arendamisele Eests.

2. FÖDERATSIOONI EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1 Föderatsiooni tegevuse eesmärgid on mootorrataspordi, elektrimootori jõul liikuvate sõidu- ja spordivahendite ning eelnevaga seotud e-spordi ja nende kaasalade arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, motospordi kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning Föderatsiooni liikmete ühistest huvidest lähtudes sportmiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tngimuste loomine.

Kokkuvõtteks oleme alati soosinud erinevatest võistlustest osavõttu, toetanud ka kõrgemate eesmärkidega sportlasi ja pakkunud läbi kümne aasta erinevaid koostöövõimalusi ning ideid. Samal ajal mõistes, et kui ei leita läbinisti siduvat koostöövormi, siis sellest hoolimata vääriks meie motokross igasugust tuge, et olla suurem ja tugevam kui eile. Seega jääme avatuks läbirääkimistele ja tugevat tervist praegusel keerulisel ajal.

Oliver Sepp……………………….Asko Saadi
Eesti Hobikrossiklubi…………….KQK Karikasari